27 الی 30 خردادماه، خانه موزه بتهوون

گفتگوهای پژوهشی

موسیقی معاصر چیست؟

دوشنبه 27 خرداد | ساعت 19:00

“موسیقیِ معاصر” در نظرِ اهالیِ موسیقی، واژه‌ای شناخته‌شده‌است. شمارِ زیادی آن را می‌شناسند و حتی گاه انواعِ این نوع موسیقی را دسته‌بندی می‌کنند. ولی براستی موسیقیِ معاصر چیست؟ حدودش چگونه تبیین می‌گردد؟ و چه موسیقی یا موسیقی‌هایی را در بر می‌گیرد؟ پاسخ دادن به پرسش‌هایی از این دست، مسئله‌ای مهم و برای اهالی ِموسیقی‌ِ معاصر راه‌گشاست. در این گفتگو‌ها گروهی از آهنگسازانِ “موسیقیِ معاصر” به بحث پیرامونِ حدودِ این نوع موسیقی می‌پردازند و نقطه‌ نظرشان را در مورد چیستیِ آن بیان می‌کنند.

سخنرانان:
سارا اباذری، مانی جعفرزاده، مهدی جلالی، آفتاب درویشی، کارن کیهانی

بداهه‌نوازی در موسیقی معاصر

سه شنبه 28 خرداد | ساعت 19:00

به گمانی بداهه‌نوازی قدیمی‌ترین شیوه‌ی اجرای موسیقی‌ست. ولی این شیوه در طولِ تاریخ دست‌خوش تغییرات زیادی شده و راه خود را به موسیقیِ معاصر هم باز کرده‌است. این‌که بداهه نوازی چیست؟ در موسیقیِ معاصر چگونه به آن نگاه می‌شود؟ چه امکاناتِ جدیدی برای آن پیدا شده و خود چه امکانات جدیدی را به موسیقی عرضه می‌کند؟ و پرسش‌های بسیارِ دیگری از این دست، حدودِ این بحث را تشکیل می‌دهند.

سخنرانان:
حمیدرضا اردلان، هوشیار خیام، مارتینا کوسسکا، نادر مشایخی

موسیقی معاصر چیست؟

چهارشنبه 29 خرداد | ساعت 19:00

“موسیقیِ معاصر” در نظرِ اهالیِ موسیقی، واژه‌ای شناخته‌شده‌است. شمارِ زیادی آن را می‌شناسند و حتی گاه انواعِ این نوع موسیقی را دسته‌بندی می‌کنند. ولی براستی موسیقیِ معاصر چیست؟ حدودش چگونه تبیین می‌گردد؟ و چه موسیقی یا موسیقی‌هایی را در بر می‌گیرد؟ پاسخ دادن به پرسش‌هایی از این دست، مسئله‌ای مهم و برای اهالی ِموسیقی‌ِ معاصر راه‌گشاست. در این گفتگو‌ها گروهی از آهنگسازانِ “موسیقیِ معاصر” به بحث پیرامونِ حدودِ این نوع موسیقی می‌پردازند و نقطه‌ نظرشان را در مورد چیستیِ آن بیان می‌کنند.

سخنرانان:
مجید تحریری، محسن ثقفی، سینا صدقی، آیدین صمیمی مفخم

معاصربودن، اثر هنری و کالای فرهنگی

پنج شنبه 30 خرداد | ساعت 19:00

آیا موسیقی هنر است؟ پاسخ به این سوال در نگاهِ اول ساده می‌نماید امّا اکثرمان گاه با استفاده از ترکیبِ “موسیقیِ هنری” بخشی از این آثار را از مابقی تمیز داده‌ایم. گویی (حتی ناخوداگاه) به وجودِ حدّ و مرزی برای موسیقی‌ِ هنری اذعان داریم. ولی این مرز از نقطه‌ نظرهای مختلف، در جاهایی متفاوت ترسیم می‌شود. از آن‌جا که آثارِ هنری همواره به عنوانِ آثاری تاریخی و نو‌آوارنه تلقّی شده‌اند، بحث پیرامونِ این پرسش بدون پرداختن به این پرسش که “معاصر چیست؟” بسیار دشوار می‌نماید. در این گفتگو‌ با پرداختن به پرسش‌هایی از این دست در شاخه‌های فلسفه، زیبایی شناسی و موسیقی، در تلاشیم دیدی روشن‌تر به آنچه اثرِ هنری خوانده می‌شود پیدا کنیم.

سخنرانان:      
آرش حیدری، محمدسعید شریفیان، مهدی کازرونی