بوجودآمدن محفلی برای دیدار هنرمندان موسیقی معاصر دستاورد مهمی است

رامین صدیقی مدیر نشر هرمس و ناشر برتر سال 2015 از نگاه اکسپوی ومکس، در گفتگو با روابط عمومی فستیوال موسیقی معاصر تهران درباره نقش این فستیوال گفت:
هیچ شکی نیست که برگزاری فستیوال موسیقی معاصر در کنار تمام رویدادهای دیگری که در طول سال برگزار میشوند، اتفاق خوش آیندی است. نگاه این فستیوال به حوزه ای ست که دو مولفه دارد؛ یک اینکه قشر قابل تاملی از نظرتعداد هنرمندان ، آهنگسازان و نوازندگان که در حوزه موسیقی معاصر در ایران فعالیت می‌گنند موجود است و دوم اینکه نسبت به حجم تعداد افرادی که در این حوزه فعال‌اند اصولا محیطی برای نمایش آثار آنان را نداریم. فعالیت‌های مستقلی که در طول سال انجام می شوند، مانند کنسرت هایی به شکل جداگانه و تک ، بخش های کوچکی که در جشنواره موسیقی فجر به موسیقی معار اختصاص داده میشود و حتی آثاری که منتشر می شوند آنچنان چشم گیر نیست. از این منظر این فستیوال و جشنواره دیگری که آقای مشایخی آن را برگزار می کند، شاید تنها رویدادهایی باشند که نگاه مشخصی به بخش موسیقی معاصر و مدرن دارند.
فکر می کنم از این نظر بودن چنین ویترینی با تمرکز بر موسیقی معاصر و به وجودآمدن محفلی برای دیدار هنرمندان این حوزه، دستاورد مهمی است.