بهرام جمالی: موسيقي معاصر بخش اجتناب ناپذير جهان معاصر است

بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در گفتگو با روابط عمومی فستیوال موسیقی معاصر تهران پیرامون برگزاری این رویداد هنری گفت: فستیوال‌های موسیقی معاصر در دنیا چند دهه است که راه افتاده و تقریباً توانسته یک ژانر مشخصی را از لا به لای تمام گونه‌های متفاوت موسیقی جدا کند و در قالب فستیوال اجرا کند. تجربه فستیوال موسیقی معاصر تهران اولین تجربه‌ی سازمان دهی شده است که در حال رخداد است و به نظر من جای آن در فضای موسیقی بسیار خالی بوده است.
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر آهنگسازانی که با رویکرد موسیقی معاصر و موسیقی که از 1990 به بعد در حال اتفاق است آهنگسازی می‌کنند خیلی مهم است که جایی برای عرضه و شنیده شدن آثارشان داشته باشند. حجم قابل توجهی از هنرمندان و گروه‌های هنری در دنیا هستند که در این فضا کار می‌کنند و آهنگسازانی موسیقی می‌سازند، ما باید بتوانیم رابطه ای منطقی با این هنرمندان در دنیا ایجاد کنیم. به نظر من باید سالی یک بار در ایران موسیقی معاصر یک گردهمایی هنری ایجاد کند که تبادل و انتقال تجربیات در آن صورت بگیرد و این اتفاق از نظر من بسیار حائز اهمیت است.
وی در پایان عنوان کرد: فستيوال موسيقي معاصر تهران فرصتي است بسيار مناسب براي جمع بندي و ارزيابي جريان هاي انديشه ورز و نوگراي موسيقي در ايران. تجربه ي دو ساله اين فستيوال نشان مي دهد كه جريان موسيقي معاصر در ايران با تعاريف خاص خود مي تواند در عرصه هاي جهاني نيز معرفي شود. ظرفيت هاي موجود مخصوصا در بين جوانان نشان از عبور سليقه هاي هنري از عادت ، تفريح و تفنن به انديشه و محتوا دارد. همسويي اين فستيوال با جريان مهم هنر معاصر در جهان و حضور گروه هاي بين المللي چشم إنداز ي روشن و فرصتي براي تعاملي سأزنده را فرا هم مي اورد.