نیما عطرکار روشن
بیوگرافی

نیما عطرکار روشن آموختن موسیقی را با نوازندگی پیانو و در کودکی آغاز کرد. با ورود به دانشگاه هنر تهران مبانی نظری موسیقی را نزد حامد مهاجر و شریف لطفی فرا گرفت. و علوم آهنگسازی را به صورت خودآموخته و تجربی و با مطالعه آثار آهنگسازان دنبال نمود. سپس با شرکت در مسترکلاس‌های علی‌رضا مشایخی به دانسته‌های خود افزود. در سال ۱۳۸۷ با تاسیس آنسامبل م به اجرا و معرفی آثار موسیقی کلاسیک معاصر پرداخت. او در سال ۱۳۸۹ عازم فرانسه شد و تحت نظر میشل مرله در اکول نورمال موسیقی پاریس به تحصیل مشغول گشت. موسیقی وی در فستیوال‌ها و کنسرت‌های متعددی اجرا شده‌است. و تعدادی از آثار او به همراهی اردوان وثوقی در آلبوم ‘سکوت-سیاه’ توسط نشر هرمس منتشر شد.

فهرست آثار

Philip Glass; Russian Fatalism or American Whateverism for 2 Pianos (2009)
Tape Ostinato for Piccolo, Flute, Clarinet, Percussions, Guitar, Electric Bass, Electronics (2010)
String Quartet no.1 (2010)
Dedicated to Adel Pousamadi and Ali Hmadifar String Quartet
“Silence-Rest” Hermes Records
HER-070
Silence- Rest Concert by Hermes Records. 2015. Tehran – IRAN
Tehran; City of the craws for 4 Violins, 2 Violas, 2 Cellos, 2 Double Basses (2010)
Dedicated to Ardavan Vossoughi
Passing for Guitar Solo (2009)
Dedicated to Ardeshir Hemmati
“Goorah” by Arqanoon Records – performed by Mahyar Hemmati
Dark Clouds for String Quartet & Piano (2011)
Dedicated to Tania Farize
“Silence-Rest” Hermes Records
HER-070
Silence- Rest Concert by Hermes Records. 2015. Tehran – IRAN
Death of a thousand thought for Piccolo, Flute, Oboe, Clarinet, Percussions, Violin, Viola, Cello, Double bass (2011)
String Quartet No.2 (2012)
We’re so used to see the objects in real scale for Flute, Bass Clarinet, Percussions, Guitar, Cello (2012)
Comissioned by Tehran Annual Pixel art Festival
Music for a V shaped Ensemble 2 for 2 Piccolos, Clarinet, Horn, Percussions, Piano, Cello, Doublebass (2013)
Non-Moderato for Violin, Viola, Piano, Percussion (2014)
Tehran contemporary music week. 2014 – Tehran, IRAN
Non-et for flute, Clarinet, Horn, Percussions, Piano, Cello, Double bass ( 2014)
Dedicated to Farnood Haghanipour
Non-Sotto Voce for Oboe, Percussions, Piano, Viola, Cello, Double bass(2015)
Sextet for Piano, Percussions, String Quartet( 2015)
Dedicated to Mahmoud, Nadieh & Mohammad Mir Moshashai
Ghanbarimehr Ensemble, 2015 – Tehran-IRAN
Ana-proximi for Flute, Trumpet, Percussions, Piano, 2Violins, Viola, Cello, Double bass (2015)
Composition with two large plates for Piano Solo (4 hand Piano)
Dedicated to Piet Mondrian
Short study with musical modules for Clarinet, Percussions, Electric Guitar, Viola, Cello (2016)

راه های ارتباط با آهنگساز

آدرس ایمیل: nima.atrkar@gmail.com