فهرست آثار آهنگسازان معاصر ایرانی

فستیوال موسیقی معاصر تهران، با هدف تسهیل در روند معرفی و اجرای آثار آهنگسازان ایرانی توسط گروه‌های فعال، اقدام به جمع‌آوری و انتشار فهرست آثار آهنگسازان نموده‌است. همچنین شورای هنری فستیوال موسیقی معاصر تهران در نظر دارد تا از میان آثار موجود در فهرست آهنگسازان معاصر ایرانی، هرساله قطعاتی را جهت اجرا در فستیوال موسیقی معاصر تهران به گروه‌های شرکت کننده ایرانی و بین‌المللی پیشنهاد نماید. درهمین راستا شورای هنری فستیوال موسیقی معاصر تهران، از تمامی آهنگسازان فعال در زمینه موسیقی نو و معاصر دعوت می‌نماید، تا از طریق تکمیل و ارسال اطلاعات خود اقدام به ثبت نام خود در فهرست آهنگسازان معاصر ایرانی نمایند.

بدیهی است که فستیوال موسیقی معاصر تهران، به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای موسیقی معاصر در ایران، پس از بررسی‌ اطلاعات ارسالی و تایید آن از سوی شورای هنری، اقدام به انتشار نام افراد در فهرست آهنگسازان معاصر ایرانی خواهد نمود.

فرم ثبت‌نام در فهرست آهنگسازان معاصر ایرانی