«مهلت شرکت در فراخوان چهارمین فستیوال بین‌المللی موسیقی معاصر تهران پایان یافته است»