کار داوطلبانه چیست؟

کار داوطلبانه به عنوان کاری شناخته می‌شود که می‌تواند سبب پیشرفت در توانمندی‌های شخص و رشد در روابط باشد. این نوع کار هیچگونه منفعت مالی ندارد و در عوض احساس ارزشمند بودن و احترام را به وجود می‌آورد. هر چند کار داوطلبانه بدون دریافت دستمزد یا چشم داشتی انجام می شود ولی جوهر کار داوطلبانه علاقه، باور، مسولیت پذیری و تعهد داوطلب به انجام فعالیت های گروهی است. به همین دلیل توسعه روابط انسانی بر پایه مهارت و استعداد افراد، احساس رضایت و نیل به اهداف مشترک یکی از مهمترین رویکردهای فستیوال موسیقی معاصر تهران در برگزاری این رویداد بشمار می آید.

آن چه ما از شما می خواهیم

ما از شما می خواهیم تا در برگزاری هرچه منظم تر فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران، در انجام اموری که تخصصش را دارید و یا به آن علاقمند هستید به ما یاری برسانید. ما از شما می خواهیم تا در انجام اموری که با موافقت شما توسط مسئول کمیته داوطلبین به عهده شما گذاشته می شود، نهایت تلاش و همکاری خود را داشته باشید و خود را در موفقیت برگزاری فستیوال با ما سهیم بدانید. ما از شما می خواهیم که روحیه کار گروهی و پذیرش مسئولیت در قبال مسئولین و سایر داوطلبین را در الویت فعالیت های خود قرار دهید. ما از شما می خواهیم تا ایده ها و نظرات خود را در جهت موفقیت بیشتر پروژه با مسئولین واحدها در میان بگذارید.

آن چه ما برای شما انجام می دهیم

ما معتقدیم انجام فعالیت های گروهی در راستای تحقق اهداف مشترک یکی از مهمترین شاخصه ها در پیشرفت و موفقیت فردی و گروهی است. ما بیش از هر چیز تجربه، دانش و تخصص خود را در انجام این فعالیت های گروهی، ساختارمند و هدف مند با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
ما نام شما را به عنوان همکاران در اسناد مربوط به برگزاری فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران درج خواهیم کرد. بخشی از محصولات فستیوال (شامل کتاب فستیوال، کتاب مقالات، مجموعه صوتی و …) را به عنوان یادگار به شما تقدیم خواهیم نمود. همچنین تقدیرنامه همکاری داوطلبانه/افتخاری از سوی فستیوال موسیقی معاصر تهران برای شما صادر خواهد شد تا یادآور کسب تجربه و موفقیتی باشد که با حضور شما بدست آمده است.

نحوه همکاری

1- تکمیل و ارسال فرم مربوط به همکاری داوطلبانه
2- بررسی فرم های ارسالی توسط کمیته داوطلبین
3- برگزاری جلسه مصاحبه حضوری با مسئول کمیته داوطلبین
4- برگزاری جلسه کمیته داوطلبین و تعیین شرح وظایف
5- برگزاری جلسه معارفه با مدیران و اعضای ستاد برگزاری فستیوال
6- برگزاری جلسات هماهنگی واحدها (با توجه به شرح وظایف)
7- حضور در مراسم افتتاحیه فستیوال
8- انجام امور محوله در طول برگزاری فستیوال (با توجه به شرح وظایف)
9- شرکت در گردهم آیی همکاران داوطلب و مراسم تقدیر از داوطلبین